mnie nie widać! yay!

piątek, 14 lutego 2020

'Valentine's Day Card' Stop Motion Short Ep. 4 💌 My Little Pony

https://derpibooru.org/images/2113777?q=fluttershy%2C+valentine%27s+day

Flutterka da wam kwiatka.
Kto chce być jej walentynką?


3 komentarze:

Tylko pamiętajcie drogie kuce... Miłość, tolerancja i żadnych wojen!