mnie nie widać! yay!

piątek, 19 kwietnia 2019

MLP Season 9 In a Nutshell: Ep. 3 "Uprooted" (feat. Xol the Great)

What the hay...

Wyjątkowo mocno „whathehayowy” odcinek. Żeby nie było, że nie ostrzegałem.

1 komentarz:

Tylko pamiętajcie drogie kuce... Miłość, tolerancja i żadnych wojen!